Prof. MUDr. Libor Paša, Ph.D. patří mezi vysoce hodnocené odborníky v dané problematice.

Nejčastější problematika:

Rameno

Rozsah pohybu v ramenním kloubu je největší v lidském těle. Umožňuje obrovský rozsah pohybu různými směry, zároveň i umožňuje použití velké síly pomocí svalů ramenního pletence a velké dynamiky pohybu. Právě pro tyty unikátní vlastnosti je velmi náchylný k poranění. Mezi nejčastější poranění patří natržení kloubního pouzdra, svalů a šlach. Skládá se z kostí, kloubního pouzdra, včetně vazů a šlach svalů.

více

Karpální tunel

Syndrom karpálního tunelu je tzv. „útlakový syndrom“, v tomto případě útlak až poškození středního nervu (nervus medianus) v oblasti zápěstí, kde nervy, cévy a šlachy prochází zúženým kanálem (tunelem) pod příčnými vazy na dlaňové straně zápěstní. Pokud je v tomto prostoru z nějakého důvodu málo místa, vzniká útlak, který se nejdříve projeví postižením nervu.

více

Koleno

Kolenní kloub je největší kloub v lidském těle. Je také nejčastěji poraněný. Skládá se ze 4 kostí: stehenní kost (femur), bércová kost (tibie) a lýtková kost (fibula) jsou navzájem spojeny vazy a kloubním pouzdrem. Čéška (patela) se nachází v přední části kolena v průběhu šlachy stehenního svalu a při ohýbání klouže ve žlábku stehenní kosti (sulcus femoris)

více

Artróza

Artóza je velmi častým kloubním onemocněním, se kterým se setkáváme prakticky denně. Je definována jako soubor degenerativních a zánětlivých pochodů, které ničí kloubní tkáně. Jedná se o onemocnění, které vzniká buď jako následek úrazového poškození nebo se vyvíjí pomalu u jednoho nebo více kloubů na základě opotřebení či systémového onemocnění (revmatismus, dna, apod.) Zjednodušeně se dá říci, že v popředí obtíží je především poškození kloubní chrupavky.

více

Artroskopie

Je to nejmodernější operační metoda ošetření kloubů, při které se do kloubu zavádí tenký optický přístroj – artroskop. Zároveň se do kloubu pod určitým tlakem přivádí sterilní roztok. Kloub se naplní a je možné ho pomocí optického přenosu obrazu dobře vyšetřit.

více

ACP - léčba plazmou

Autologous Conditioned Plasma - ACP nebo také PRP (platelet-rich plasma)
ACP je koncentrát krevních destiček a růstových faktorů vlastní plasmy pacienta, který lze aplikovat v úrazových, poúrazových a ortopedických indikacích.
V plasmě koncentrované látky jsou spojeny s vyšší kvalitou hojení některých tkání. Tyto látky jsou speciální centrifugací odděleny od červených a bílých krvinek, které jsou v krvi také obsažené.

více


 

Lidské tělo:

Ramenní kloub - luxace (vykloubení)

Příznaky luxace ramena a jeho terapie

Rameno se může vykloubit (luxovat) dopředu, dozadu, dolů i nahoru. Dle statistik v 93% dochází k přední dolní luxaci. Kloubní jamka zůstane prázdná, rameno výrazně bolí a je také výrazné omezení pohybu v ramenním kloubu. Postupně zvětšující se stažení svalů může bolest ještě zvyšovat. Můžeme pozorovat deformaci v kloubu i otok. Při luxaci dochází k poškození měkkých částí (kloubní pouzdro, labrum, některé šlachy a svaly těsně kolem kloubu). Vzácně dochází i k poškození nervu a cév. Diagnóza se stanovuje při klinickém vyšetření lékařem poměrně lehko. Rentgenové vyšetření ramenního kloubu nález potvrdí a odhalí případné přidružené zlomeniny.

Léčba luxace

Léčba akutní luxace ramena spočívá v jejím napravení (repozice). Napravení hlavice ramenní kosti do kloubní jamky je potřebné vykonat co nejdříve, optimálně ihned po úraze. Pokud se rameno nedá napravit, je potřebné ošetření na nejbližší chirurgické ambulanci. Někdy je nutné provést repozici v krátkodobé celkové narkóze. Po napravení se rameno fixuje, dříve pevným obvazem (Desault), nyní lze používat speciální ortézy. Doporučeno je přikládání studených obkladů na rameno 3 – 5x denně a analgetická léčba (léky proti bolesti).

    nejčastější způsob léčby luxace ramenního kloubu
  • repozice ramena (speciální repoziční manévry, případně v celkové narkóze)
  • kontrolní rentgen ramena po repozici
  • fixace ramena na 3-4 týdny
  • následná rehabilitace 1-2 měsíce

Moderní – nová – možnost léčby

Při vykloubení dochází velmi často k poškození měkkých struktur, což se dle rentgenu nedá posoudit. Poraněné vazy a kloubní pouzdro častou zůstanou i po repozici od sebe odtažené vlivem roztažení kloubní dutiny, způsobené krevním výronem. (Bankartova léze). Následuje zhojení tkáně jizvou, ale v prodloužení stabilizačních vazů a kloubního pouzdra nebo přihojení kloubního pouzdra v jiném místě, než bylo před úrazem. Tento nález může vést v budoucnosti k nestabilitě ramena (opakované luxaci). Světové statistiky poukazují, že u mladých lidí (do 20 let věku) s přítomností Bankartovy léze dochází po první luxaci k opakovanému vykloubení do 1 roku až v 95% případů. Proto se doporučuje podrobné vyšetření magnetickou rezonancí (MRI), které odhalí či vyloučí přítomnost Bankartovy léze. Při jejím potvrzení se doporučuje artroskopie ramenního kloubu se současným přišitím poškozeného vaziva ke kloubní jamce pomocí speciálních stehů s kotvícími implantáty – tzv. Bankartovou operací. Touto operací se minimalizuje riziko opakování luxace na cca 5-10%.

Při negativním nálezu na MRI se doporučuje 7-10 denní klidový režim ve fixaci. Po ústupu bolestí a otoku se začíná s rehabilitačním programem na obnovení rozsahu hybnosti a posílení svalových skupin. Cvičení začínají jednoduchými pohyby a postupně se přidává odporová fáze s terabandem a lehkými činkami.