Prof. MUDr. Libor Paša, Ph.D. patří mezi vysoce hodnocené odborníky v dané problematice.

Nejčastější problematika:

Rameno

Rozsah pohybu v ramenním kloubu je největší v lidském těle. Umožňuje obrovský rozsah pohybu různými směry, zároveň i umožňuje použití velké síly pomocí svalů ramenního pletence a velké dynamiky pohybu. Právě pro tyty unikátní vlastnosti je velmi náchylný k poranění. Mezi nejčastější poranění patří natržení kloubního pouzdra, svalů a šlach. Skládá se z kostí, kloubního pouzdra, včetně vazů a šlach svalů.

více

Karpální tunel

Syndrom karpálního tunelu je tzv. „útlakový syndrom“, v tomto případě útlak až poškození středního nervu (nervus medianus) v oblasti zápěstí, kde nervy, cévy a šlachy prochází zúženým kanálem (tunelem) pod příčnými vazy na dlaňové straně zápěstní. Pokud je v tomto prostoru z nějakého důvodu málo místa, vzniká útlak, který se nejdříve projeví postižením nervu.

více

Koleno

Kolenní kloub je největší kloub v lidském těle. Je také nejčastěji poraněný. Skládá se ze 4 kostí: stehenní kost (femur), bércová kost (tibie) a lýtková kost (fibula) jsou navzájem spojeny vazy a kloubním pouzdrem. Čéška (patela) se nachází v přední části kolena v průběhu šlachy stehenního svalu a při ohýbání klouže ve žlábku stehenní kosti (sulcus femoris)

více

Artróza

Artóza je velmi častým kloubním onemocněním, se kterým se setkáváme prakticky denně. Je definována jako soubor degenerativních a zánětlivých pochodů, které ničí kloubní tkáně. Jedná se o onemocnění, které vzniká buď jako následek úrazového poškození nebo se vyvíjí pomalu u jednoho nebo více kloubů na základě opotřebení či systémového onemocnění (revmatismus, dna, apod.) Zjednodušeně se dá říci, že v popředí obtíží je především poškození kloubní chrupavky.

více

Artroskopie

Je to nejmodernější operační metoda ošetření kloubů, při které se do kloubu zavádí tenký optický přístroj – artroskop. Zároveň se do kloubu pod určitým tlakem přivádí sterilní roztok. Kloub se naplní a je možné ho pomocí optického přenosu obrazu dobře vyšetřit.

více

ACP - léčba plazmou

Autologous Conditioned Plasma - ACP nebo také PRP (platelet-rich plasma)
ACP je koncentrát krevních destiček a růstových faktorů vlastní plasmy pacienta, který lze aplikovat v úrazových, poúrazových a ortopedických indikacích.
V plasmě koncentrované látky jsou spojeny s vyšší kvalitou hojení některých tkání. Tyto látky jsou speciální centrifugací odděleny od červených a bílých krvinek, které jsou v krvi také obsažené.

více


 

Lidské tělo:

Poranění menisků

Příznaky

Při úrazu cítí pacient často prudkou bolest, pocit prasknutí, lupnutí až "vyskočení" kolena. Někdy zůstane koleno zablokované - nelze natáhnout. Rozvíjí se otok, často výpotek v kolenním kloubu, někdy i s příměsí krve.

Koleno bolí nejčastěji na vnitřní straně v místě kloubní štěrbiny (vnitřní meniskus je poraněný asi 10x více.než vnější), někdy koleno přeskakuje, je cítit při chůzi lupání v kolenním kloubu.

Diagnóza

Diagnózu poranění menisku stanovíme jednak posouzením mechanismu úrazu a klinickým vyšetřením - bolestivost a lupání na vnitřní kloubní štěrbině, zvýraznění bolesti ohnutím a rotací kolena. Často je přítomen výpotek v kolenním kloubu. Rentgenové vyšetření jen vyloučí možnost jiného poranění - meniskus na RTG vidět není. Ultrazvukové vyšetření u menisků není zcela spolehlivé, lepší je magnetická rezonance, ale ani ta není 100 % průkazná.

Terapie

Dříve se poškozené menisky celé odstraňovaly, většinou otevřenou cestou (artrotomie). Zdravý meniskus tlumí přenosy zátěže a chrání chrupavku. Jestliže se odstraní celý meniskus, začne být přetěžovaná chrupavka (až 3,5x). Proto se během 10-15 let velmi často začnou objevovat příznaky artrózy.

Dnes se celé menisky zcela odstraňují jen velmi zřídka (subtotální meniskektomie). Umožňuje to tzv. artroskopie, endoskopická operační metoda, při které se odstraní pouze poraněná část menisku (parciální meniskektomie). Při částečném odstranění se funkce menisku poruší jen částečně. Pokud to typ poranění umožní (čerstvé poranění, v dobře prokrvené=vyživované části), lze meniskus přišít (sutura menisku, meniskopexe) a tak po zhojení zachovat jeho funkci. Pravděpodobnost přihojení menisku je 80-95%. Zachováním menisku se zmenšuje pravděpodobnost vzniku poúrazové chondromalácie a artrózy - poškození chrupavky kolenního kloubu.

Artroskopicky vyšetříme a ošetříme i další části kolenního kloubu - zkřížené vazy, chrupavky, kloubní pouzdro atd. Pokud má pacient po odstranění menisku klinické potíže (bolesti při zátěži apod.), stala se nadějnou transplantace menisku. Jedná se o přenost tkáně menisku od dárců. Operace lze provést otevřeně nebo artroskopicky. Výsledky jsou, dle pozorování vlastního souboru pacientů i dle zahraničních autorů, povzbudivé.

Prevence

Většina úrazů s poraněním menisků souvisí se sportem, častěji snad s rekreačním, než vrcholovým sportem. Nejčastěji jsou postiženi sportovci, u kterých jsou časté rotační a prudce se měnící pohyby v kolenním kloubu (fotbal, basketbal, squash, tenis, lyže...). Velmi často souvisí úraz s nepřiměřenou zátěží, na kterou není jedinec trénován a často není ke sportu správně vybaven. Před výkonem je nutné důkladné rozcvičení. Důležitým faktorem je i přehlížení drobných poranění a nedoléčení dřívějších poranění. V tom případě se naruší správný pohybový stereotyp a může vést k poranění.