Prof. MUDr. Libor Paša, Ph.D. patří mezi vysoce hodnocené odborníky v dané problematice.

Nejčastější problematika:

Rameno

Rozsah pohybu v ramenním kloubu je největší v lidském těle. Umožňuje obrovský rozsah pohybu různými směry, zároveň i umožňuje použití velké síly pomocí svalů ramenního pletence a velké dynamiky pohybu. Právě pro tyty unikátní vlastnosti je velmi náchylný k poranění. Mezi nejčastější poranění patří natržení kloubního pouzdra, svalů a šlach. Skládá se z kostí, kloubního pouzdra, včetně vazů a šlach svalů.

více

Karpální tunel

Syndrom karpálního tunelu je tzv. „útlakový syndrom“, v tomto případě útlak až poškození středního nervu (nervus medianus) v oblasti zápěstí, kde nervy, cévy a šlachy prochází zúženým kanálem (tunelem) pod příčnými vazy na dlaňové straně zápěstní. Pokud je v tomto prostoru z nějakého důvodu málo místa, vzniká útlak, který se nejdříve projeví postižením nervu.

více

Koleno

Kolenní kloub je největší kloub v lidském těle. Je také nejčastěji poraněný. Skládá se ze 4 kostí: stehenní kost (femur), bércová kost (tibie) a lýtková kost (fibula) jsou navzájem spojeny vazy a kloubním pouzdrem. Čéška (patela) se nachází v přední části kolena v průběhu šlachy stehenního svalu a při ohýbání klouže ve žlábku stehenní kosti (sulcus femoris)

více

Artróza

Artóza je velmi častým kloubním onemocněním, se kterým se setkáváme prakticky denně. Je definována jako soubor degenerativních a zánětlivých pochodů, které ničí kloubní tkáně. Jedná se o onemocnění, které vzniká buď jako následek úrazového poškození nebo se vyvíjí pomalu u jednoho nebo více kloubů na základě opotřebení či systémového onemocnění (revmatismus, dna, apod.) Zjednodušeně se dá říci, že v popředí obtíží je především poškození kloubní chrupavky.

více

Artroskopie

Je to nejmodernější operační metoda ošetření kloubů, při které se do kloubu zavádí tenký optický přístroj – artroskop. Zároveň se do kloubu pod určitým tlakem přivádí sterilní roztok. Kloub se naplní a je možné ho pomocí optického přenosu obrazu dobře vyšetřit.

více

ACP - léčba plazmou

Autologous Conditioned Plasma - ACP nebo také PRP (platelet-rich plasma)
ACP je koncentrát krevních destiček a růstových faktorů vlastní plasmy pacienta, který lze aplikovat v úrazových, poúrazových a ortopedických indikacích.
V plasmě koncentrované látky jsou spojeny s vyšší kvalitou hojení některých tkání. Tyto látky jsou speciální centrifugací odděleny od červených a bílých krvinek, které jsou v krvi také obsažené.

více


 

Lidské tělo:

Poranění rotátorové manžety

Jaké jsou příznaky poranění rotátorové manžety a jak se diagnostikuje?

Při poranění jedné nebo více šlach rotátorové manžety je výrazně ovlivněn rozsah pohybu v ramenním kloubu, hlavně ve smyslu vzpažení poraněné končetiny. Příčinou bývá často prudké zapnutí svalů ramena, převážně s končetinou nad horizontálou (prudký švih, držení se v dopravním prostředku, ale i pád na rameno).

Pacient udává výraznou bolestivost poraněného ramena, s výrazným omezením aktivního pohybu, převážně vzpažení. Na rtg není poranění rotátorové manžety patrné, lze hodnotit pouze vzájemné postavení kostí, s případnými kostními osteofyty (nárůstky). Diagnosticky výtěžné je hlavně klinické vyšetření, se specifickými manévry, dále ultrazvukové vyšetření. Nejvíce výtěžné je vyšetření pomocí MRI (magnetická rezonance).

Jak se léčí?

Odtržení malé části šlachy je možné léčit konzervativně – klidovým režimem, závěsem a rozcvičováním ramena pasivními cviky. V mnoha případech převezmou funkci poraněné šlachy ostatní svaly ramenního pletence a omezení hybnosti nebo bolestivost je po 2 měsících léčby minimální.

Rozsáhlé odtržení šlachy nebo přetrvávající potíže po předchozím poranění jsou indikovány k operační léčbě – reinzerci odtržené šlachy. Je propracováno několik technik operace – otevřeně nebo artroskopicky. Obě techniky mají své výhody, artroskopická operace je pro pacienta šetrnější. K fixaci se používají pevné stehy s titanovými nebo převážně vstřebatelnými kotvícími implantáty.

Po operaci je rameno fixováno speciální ortézou nebo jinou fixací. Správná rehabilitace je velmi důležitá, hlavně ve smyslu pasivního rozcvičování ramenního kloubu jako prevence omezení hybnosti. Aktivní vzpažení nebývá povoleno po dobu minimálně 2 měsíců od operace. I po dobře provedené operaci mohou přetrvávat mírné bolesti ramenního kloubu a omezení hybnosti.