Prof. MUDr. Libor Paša, Ph.D. patří mezi vysoce hodnocené odborníky v dané problematice.

Nejčastější problematika:

Rameno

Rozsah pohybu v ramenním kloubu je největší v lidském těle. Umožňuje obrovský rozsah pohybu různými směry, zároveň i umožňuje použití velké síly pomocí svalů ramenního pletence a velké dynamiky pohybu. Právě pro tyty unikátní vlastnosti je velmi náchylný k poranění. Mezi nejčastější poranění patří natržení kloubního pouzdra, svalů a šlach. Skládá se z kostí, kloubního pouzdra, včetně vazů a šlach svalů.

více

Karpální tunel

Syndrom karpálního tunelu je tzv. „útlakový syndrom“, v tomto případě útlak až poškození středního nervu (nervus medianus) v oblasti zápěstí, kde nervy, cévy a šlachy prochází zúženým kanálem (tunelem) pod příčnými vazy na dlaňové straně zápěstní. Pokud je v tomto prostoru z nějakého důvodu málo místa, vzniká útlak, který se nejdříve projeví postižením nervu.

více

Koleno

Kolenní kloub je největší kloub v lidském těle. Je také nejčastěji poraněný. Skládá se ze 4 kostí: stehenní kost (femur), bércová kost (tibie) a lýtková kost (fibula) jsou navzájem spojeny vazy a kloubním pouzdrem. Čéška (patela) se nachází v přední části kolena v průběhu šlachy stehenního svalu a při ohýbání klouže ve žlábku stehenní kosti (sulcus femoris)

více

Artróza

Artóza je velmi častým kloubním onemocněním, se kterým se setkáváme prakticky denně. Je definována jako soubor degenerativních a zánětlivých pochodů, které ničí kloubní tkáně. Jedná se o onemocnění, které vzniká buď jako následek úrazového poškození nebo se vyvíjí pomalu u jednoho nebo více kloubů na základě opotřebení či systémového onemocnění (revmatismus, dna, apod.) Zjednodušeně se dá říci, že v popředí obtíží je především poškození kloubní chrupavky.

více

Artroskopie

Je to nejmodernější operační metoda ošetření kloubů, při které se do kloubu zavádí tenký optický přístroj – artroskop. Zároveň se do kloubu pod určitým tlakem přivádí sterilní roztok. Kloub se naplní a je možné ho pomocí optického přenosu obrazu dobře vyšetřit.

více

ACP - léčba plazmou

Autologous Conditioned Plasma - ACP nebo také PRP (platelet-rich plasma)
ACP je koncentrát krevních destiček a růstových faktorů vlastní plasmy pacienta, který lze aplikovat v úrazových, poúrazových a ortopedických indikacích.
V plasmě koncentrované látky jsou spojeny s vyšší kvalitou hojení některých tkání. Tyto látky jsou speciální centrifugací odděleny od červených a bílých krvinek, které jsou v krvi také obsažené.

více


 

Lidské tělo:

Poranění chrupavky kolena

Příznaky

Závisí na typu poranění. Pohybuje se od negativního nálezu, přes bolest s omezenou hybností, napodobující poranění menisku. Někdy bývá v kloubu i krevní výron. Při punkci kloubu lze pozorovat v krvi tukové kapénky.

Diagnóza

Při rozsáhlejším nálezu jsou patrné změny na rtg obraze. Většinou se jedná o náhodné nálezy při artroskopii. Ta je spolu s MRI spolehlivou diagnostickou metodou.

Terapie

U čerstvého poranění chrupavky je snaha o její reinzerci (vrácení do místa odlomení) Při artroskopii se objasní rozsah poškození a artroskopicky nebo otevřenou cestou je možné chrupavku reinzerovat pomocí vstřebatelných stehů. šroubků či hřebíčků, případně i pomocí malých kovových šroubků. které je nutné po asi 4 měsících odstranit. Pokud nelze chrupavku reinzerovat, je terapie obdobná. jako u chronického poškození chrupavky.

U chronického postižení chrupavky není možnost její opětné reinzerce. Pro omezenou možnost hojení chrupavky ještě stále neexistuje ideální metoda jejího léčení. U malých poranění je konzervativní, při zjištěné impresi je nutná artroskopická elevace subchondrální kosti a vyplnění defektu spongioplastikou.

V případě defektu chrupavky – obnažení subchondrální kosti. jsou možné tyto postupy. vždy jsou specifické podle věku pacienta, jeho životní aktivity, velikosti defektu, ose končetiny...

    Jedná se o tyto možnosti:
  • debridement defektu (odstranění špatné tkáně)
  • spongializace defektu nebo micorfracture (mikrozlomeniny) - technika, stimulující kostní dřeň k proliferaci nových buněk
  • transplantace autologních osteochondrálních štěpů z méně potřebné lokality do zátěžové zóny kloubu
  • transplantace autologních chondrocytů, vykultivovaných v laboratorních podmínkách (dvoudobá operace – 1/ odběr a 2/ po cca 4 týdnech aplikace do defektu)

V pooperačním období jsou doporučována chondroprotektiva – aplikace nitrokloubních injekcí, podporujících kvalitu chrupavky.