Prof. MUDr. Libor Paša, Ph.D. patří mezi vysoce hodnocené odborníky v dané problematice.

Nejčastější problematika:

Rameno

Rozsah pohybu v ramenním kloubu je největší v lidském těle. Umožňuje obrovský rozsah pohybu různými směry, zároveň i umožňuje použití velké síly pomocí svalů ramenního pletence a velké dynamiky pohybu. Právě pro tyty unikátní vlastnosti je velmi náchylný k poranění. Mezi nejčastější poranění patří natržení kloubního pouzdra, svalů a šlach. Skládá se z kostí, kloubního pouzdra, včetně vazů a šlach svalů.

více

Karpální tunel

Syndrom karpálního tunelu je tzv. „útlakový syndrom“, v tomto případě útlak až poškození středního nervu (nervus medianus) v oblasti zápěstí, kde nervy, cévy a šlachy prochází zúženým kanálem (tunelem) pod příčnými vazy na dlaňové straně zápěstní. Pokud je v tomto prostoru z nějakého důvodu málo místa, vzniká útlak, který se nejdříve projeví postižením nervu.

více

Koleno

Kolenní kloub je největší kloub v lidském těle. Je také nejčastěji poraněný. Skládá se ze 4 kostí: stehenní kost (femur), bércová kost (tibie) a lýtková kost (fibula) jsou navzájem spojeny vazy a kloubním pouzdrem. Čéška (patela) se nachází v přední části kolena v průběhu šlachy stehenního svalu a při ohýbání klouže ve žlábku stehenní kosti (sulcus femoris)

více

Artróza

Artóza je velmi častým kloubním onemocněním, se kterým se setkáváme prakticky denně. Je definována jako soubor degenerativních a zánětlivých pochodů, které ničí kloubní tkáně. Jedná se o onemocnění, které vzniká buď jako následek úrazového poškození nebo se vyvíjí pomalu u jednoho nebo více kloubů na základě opotřebení či systémového onemocnění (revmatismus, dna, apod.) Zjednodušeně se dá říci, že v popředí obtíží je především poškození kloubní chrupavky.

více

Artroskopie

Je to nejmodernější operační metoda ošetření kloubů, při které se do kloubu zavádí tenký optický přístroj – artroskop. Zároveň se do kloubu pod určitým tlakem přivádí sterilní roztok. Kloub se naplní a je možné ho pomocí optického přenosu obrazu dobře vyšetřit.

více

ACP - léčba plazmou

Autologous Conditioned Plasma - ACP nebo také PRP (platelet-rich plasma)
ACP je koncentrát krevních destiček a růstových faktorů vlastní plasmy pacienta, který lze aplikovat v úrazových, poúrazových a ortopedických indikacích.
V plasmě koncentrované látky jsou spojeny s vyšší kvalitou hojení některých tkání. Tyto látky jsou speciální centrifugací odděleny od červených a bílých krvinek, které jsou v krvi také obsažené.

více


 

Lidské tělo:

Distorse hlezna (podvrtnutí kotníku)

Příznaky

Poranění se projeví náhlou bolestí, různě rychle se tvořícím otokem, v závažnějších případech i krevním výronem. Postižený je schopen jen omezené zátěže poraněného kloubu.

Diagnóza

Odborném vyšetření posuzuje klinický nález - rozsah pohybu, příznaky nestability, kloubní náplně a zhodnocení úrazového mechanizmu. Je správné provést rentgenové vyšetření k vyloučení zlomeniny v oblasti hlezna nebo nártu

Léčba

Vyloučí-li se zlomenina, další postup záleží na zhodnocení rozsahu vazivového poranění. Kompletní vazivové poranění je méně časté, v akutním stadiu odhalitelné zpravidla jen speciálními projekcemi rentgenového vyšetření a vyžaduje operační léčbu.

U krevních výronů jsou vždy poškozeny vazy. Pro správné zhojení vazů pacienta ošetříme rigidní fixací, většinou sádrovou dlahou ve správném postavení kloubu. Délka fixace a následná rehabilitace závisí na rozsahu poranění. Pro ústup otoku hlezna je dobré přikládat led v igelitovém sáčku a končetinu elevovat (ve vyšší poloze).

Pro úspěch zvolené léčby má velký význam dodržení dostatečně dlouhého období klidového režimu, ledování. Velkou výhodou je možnost brzké a intenzivní odborné rehabilitace využívající jak měkkých technik, tak speciálních fyzikálních procedur (vířivka, lymfodrenáž, elektroléčba, ultrazvuk, laser,...). Po zahájení postupného zatěžování se doporučuje krátkodobé použití chůze se 2 berlemi a nácvikem správného stereotypu chůze, případně s použitím kompresivní ortézy.

Prevence

Abychom předešli distorsím - podvrtnutím kotníků, musíme zajistit stabilní postavení nohou. Zvláště při sportech se skoky, doskoky, odrazy a častou změnou směru a rychlosti, v nerovném terénu apod. je pevná a kvalitní obuv nejlepší prevencí.

Sportovní i turistickou obuv je možno vybavit ortopedickou vložkou, zlepšující stabilitu nohy. U kvalitní sportovní obuvi je většinou možné původní vložku vyjmout. Výrobce totiž počítá s možností nahradit původní jednoduchou vložku vložkou individuálně vyrobenou.

Velmi důležité je ale příprava ve smyslu dobrého vnímání pohybu (propriocepce) a koordinace pohybu. Proto jsou balanční cviky nezbytné v rámci tréninkové přípravy sportovců.