Prof. MUDr. Libor Paša, Ph.D. patří mezi vysoce hodnocené odborníky v dané problematice.

Nejčastější problematika:

Rameno

Rozsah pohybu v ramenním kloubu je největší v lidském těle. Umožňuje obrovský rozsah pohybu různými směry, zároveň i umožňuje použití velké síly pomocí svalů ramenního pletence a velké dynamiky pohybu. Právě pro tyty unikátní vlastnosti je velmi náchylný k poranění. Mezi nejčastější poranění patří natržení kloubního pouzdra, svalů a šlach. Skládá se z kostí, kloubního pouzdra, včetně vazů a šlach svalů.

více

Karpální tunel

Syndrom karpálního tunelu je tzv. „útlakový syndrom“, v tomto případě útlak až poškození středního nervu (nervus medianus) v oblasti zápěstí, kde nervy, cévy a šlachy prochází zúženým kanálem (tunelem) pod příčnými vazy na dlaňové straně zápěstní. Pokud je v tomto prostoru z nějakého důvodu málo místa, vzniká útlak, který se nejdříve projeví postižením nervu.

více

Koleno

Kolenní kloub je největší kloub v lidském těle. Je také nejčastěji poraněný. Skládá se ze 4 kostí: stehenní kost (femur), bércová kost (tibie) a lýtková kost (fibula) jsou navzájem spojeny vazy a kloubním pouzdrem. Čéška (patela) se nachází v přední části kolena v průběhu šlachy stehenního svalu a při ohýbání klouže ve žlábku stehenní kosti (sulcus femoris)

více

Artróza

Artóza je velmi častým kloubním onemocněním, se kterým se setkáváme prakticky denně. Je definována jako soubor degenerativních a zánětlivých pochodů, které ničí kloubní tkáně. Jedná se o onemocnění, které vzniká buď jako následek úrazového poškození nebo se vyvíjí pomalu u jednoho nebo více kloubů na základě opotřebení či systémového onemocnění (revmatismus, dna, apod.) Zjednodušeně se dá říci, že v popředí obtíží je především poškození kloubní chrupavky.

více

Artroskopie

Je to nejmodernější operační metoda ošetření kloubů, při které se do kloubu zavádí tenký optický přístroj – artroskop. Zároveň se do kloubu pod určitým tlakem přivádí sterilní roztok. Kloub se naplní a je možné ho pomocí optického přenosu obrazu dobře vyšetřit.

více

ACP - léčba plazmou

Autologous Conditioned Plasma - ACP nebo také PRP (platelet-rich plasma)
ACP je koncentrát krevních destiček a růstových faktorů vlastní plasmy pacienta, který lze aplikovat v úrazových, poúrazových a ortopedických indikacích.
V plasmě koncentrované látky jsou spojeny s vyšší kvalitou hojení některých tkání. Tyto látky jsou speciální centrifugací odděleny od červených a bílých krvinek, které jsou v krvi také obsažené.

více


 

Lidské tělo:

Poučení pacientů před plastikou předního zkříženého vazu.

Časté dotazy po operací.

Jaký je charakter pooperační bolesti?

Každý pacient cítí bolest jinou intenzitou. Po operaci pacienti dostávají silná analgetika, bolest trvá většinou 1-2 dny po operaci a je u většiny pacientů velmi dobře tolerována.

Jak dlouho je nutné brát léky proti bolesti?

Po 1-2 dnech pacienti dostávají léky proti bolesti podle subjektivního pocitu bolesti. Většinou 3x denně 1 tabletu. Toto období trvá většinou 5-10 dní.

Kdy je možné koleno po operaci osprchovat nebo se koupat?

Pokud nejsou žádné komplikace, doporučujeme odstranit stehy po operaci za 10-12 dní. Sprcha je možná tehdy, pokud jsou rány zcela klidné, většinou od 5. dne po operaci (po osušení je doporučená desinfekce rány). Pobyt ve vodě (koupel ve vaně apod.) je možný za 3 dny po odstranění stehů.

Jak dlouho je nutné chodit s pomocí berlí?

Pokud je provedena „pouze“ plastika předního zkřížené vazu, tedy pokud není poškození menisků nebo chrupavek, je možné po ústupu otoku (zhruba od 3.-5. dne po operaci) na operovanou končetinu došlapovat (limitace je dle bolestí). Doporučujeme koleno při chůzi fixovat pevnou ortézou.

Jak dlouho je nutné nosit ortézu?

Ortéza chrání koleno proti poškození operovaného vazu při náhlých, neočekávaných pohybech (podvrtnutí kolena při chůzi, ale i nesprávný pohyb ve spánku). Doporučujeme ortézu používat 4-6 týdnů.

Je nutné mít ortézu ve spánku?

Ortéza chrání koleno proti nečekanému pohybu. I ve spánku je možné koleno nekoordinovaně pohnout a je proto riziko poranění nepřihojeného vazu. S ortézou je možné spát v jakékoli poloze.

Je operace prováděna artroskopicky nebo je kloub otevřen velkou ranou? Jaké jsou jizvy po operaci?

Plastiku předního zkříženého vazu provádíme vždy artroskopicky. Je možné použít náhradu vazu z různých tkání.

  1. štěp z ligamentum patellae (prostřední třetina z vazu mezi patelou /čéškou/ a úponem na bérci) = BTB /Bone-Tendon-Bone/ štěp
  2. štěp ze šlachy m. semitendinosus, popř. i šlachy m. gracilis (tzv. hemstringy).
  3. štěp z dárce (alloštěp) = různé druhy šlachové a vazivové tkáně

Jizvy po operaci jsou malé – 2 drobné jizvy (1 cm) po operačních nástrojích v kloubu a jizva po odběru štěpu (závisí na typu odebraného štěpu). U BTB štěpu asi 6-8 cm jizva na přední části kolena, u ST štěpu 3-4 cm jizva na přední a vnitřní straně kolena.

Jak dlouho operace trvá?

Přibližně 1 – 1,5 hodiny.

Jak po operaci správné koleno chladit?

Fyzikální chlazení (kryoterapie) je po operaci velmi doporučené. Provádí se pomocí speciálních gelů v plastovém obalu 6-8x denně po dobu 30 minut. Je možné zakoupit v lékárnách nebo ortopedických pomůckách. (Cold pack systém)

Drény po operaci.

Po operaci ponecháváme 2 drény pro odvádění krve z kloubu a místa po odběru štěpu. Drény ponecháváme dle množství odváděné tekutiny (krve), většinou po dobu 24 hodin od operace.

Poranění nervů nebo cév při operaci:

Relativně často bývá snížená citlivost až necitlivost přední časti kolena a horní části bérce. To je způsobené přerušením povrchové větve kožního nervu, který inervuje přední část kolena. Necitlivá zóna je zpočátku větší, ale s postupem času se zmenšuje až zmizí. Tento proces může trvat 6 měsíců až jeden rok. Snížená citlivost celé končetiny se může objevit velmi vzácně v případě, kdy operace trvala déle jak 2 hodiny. Tento stav většinou ustoupí už po 24 – 48 hodinách.

Jaká je fixace nového vazu v kloubu?

K uchycení nového vazu je možné použít několik druhů fixačního materiálu. Je možné použít tzv. interferenčního šroubu, který se zavede mezi stěnu kostního kanálu a nový vaz. Dále je možné použít speciální šrouby nebo tyčinky, které se zavedou kolmo na nový vaz. Většinou používáme materiály vstřebatelné. Jejich pevnost je dostatečná, vstřebávání trvá 2-4 roky (přihojení nového vazu do kosti trvá 2-4 měsíce).

Jaký je režim po operaci?

Není zcela jednoznačná doktrína na pooperační režim. Vždy je závislý na rozsahu operace (plastika vazu samotná, současná rekonstrukce menisku, chrupavky...). Pokud je provedena pouze plastika předního zkříženého vazu, používáme následovný režim. Koleno fixujeme ve snímatelné ortéze po dobu 4-6 týdnů. Ortéza chrání koleno před nesprávným pohybem (podvrtnutí při chůzi, ale i např. kopnutí ve spánku). Pacient ortézu sundává a rozcvičuje pohyb v předozadní ose (pokrčování a natahování kloubu). Pokud není poraněná chrupavka nebo meniskus, je možné od prvních dnů po operaci na operovanou končetinu plně došlapovat. Po ústupu otoku, většinou od 3.-.4. týdne pacient rehabilituje aktivněji, nejlépe pohybem na rotopedu. Normální chůze bývá většinou po 4-7 týdnu od operace. Návrat do pracovní nebo sportovní aktivity je závislý na rozsahu operace a pooperační reakce pacienta.

Je možné koleno naplno zatěžovat hned po operaci?

Tkáň nového vazu prochází v průběhu času strukturální přestavbou, která má několik fází. Zpočátku je vaz oslabený až na 50% původní pevnosti. V průběhu času vaz opět sílí a dosáhne dobré pevnosti asi za rok od operace. Po dobu přestavby je vaz oslabený a je snáze zranitelný. Proto zpočátku (cca 3 měsíce) je rozsah pohybu i zátěž omezena. U vrcholových sportovců doporučujeme jiný režim, než u běžné populace.

Jak dlouhá bývá práce neschopnost?

Pracovní neschopenka bývá časově velmi rozdílná. Závisí od charakteru práce a také na rozsahu operačního výkonu. Administrativní práce je možná po 14 dnech. Středně těžká fyzická práce je možná po třech měsících. Návrat do vrcholového sportu je také závislý na typu sportu, rozsahu operačního výkonu a reakce pacienta na operaci. Plná fyzická zátěž je možná po 6 měsících. Pacienti se však často vracejí do práce dříve. Vždy je správné poradit se s operatérem.

Je možné řídit po operaci auto?

Řízení auta je možné při splnění těchto pravidel: Bezbolestný pohyb v operovaném kloubu v rozsahu zcela umožňujícím bezproblémovou obsluhu pedálů. Nepoužívání ortézy Správný stereotyp chůze a správná reakce dolních končetin ne nenadálé situace. Pokud je operace kolena levého a pacient má automatickou převodovku. Je možné řídit auto dříve.

Jak dlouho trvá rehabilitace?

Cílená a kontrolovaná rehabilitace je velmi důležitá a doporučujeme ji od ústupu otoku a bolestí (asi 1-2 týdny) po dobu 2-3 měsíců. Cvičení a individuální rehabilitace je však nutná do návratu svalové síly, rozsahu pohybu a koordinace pohybu.