Prof. MUDr. Libor Paša, Ph.D. patří mezi vysoce hodnocené odborníky v dané problematice.

Nejčastější problematika:

Rameno

Rozsah pohybu v ramenním kloubu je největší v lidském těle. Umožňuje obrovský rozsah pohybu různými směry, zároveň i umožňuje použití velké síly pomocí svalů ramenního pletence a velké dynamiky pohybu. Právě pro tyty unikátní vlastnosti je velmi náchylný k poranění. Mezi nejčastější poranění patří natržení kloubního pouzdra, svalů a šlach. Skládá se z kostí, kloubního pouzdra, včetně vazů a šlach svalů.

více

Karpální tunel

Syndrom karpálního tunelu je tzv. „útlakový syndrom“, v tomto případě útlak až poškození středního nervu (nervus medianus) v oblasti zápěstí, kde nervy, cévy a šlachy prochází zúženým kanálem (tunelem) pod příčnými vazy na dlaňové straně zápěstní. Pokud je v tomto prostoru z nějakého důvodu málo místa, vzniká útlak, který se nejdříve projeví postižením nervu.

více

Koleno

Kolenní kloub je největší kloub v lidském těle. Je také nejčastěji poraněný. Skládá se ze 4 kostí: stehenní kost (femur), bércová kost (tibie) a lýtková kost (fibula) jsou navzájem spojeny vazy a kloubním pouzdrem. Čéška (patela) se nachází v přední části kolena v průběhu šlachy stehenního svalu a při ohýbání klouže ve žlábku stehenní kosti (sulcus femoris)

více

Artróza

Artóza je velmi častým kloubním onemocněním, se kterým se setkáváme prakticky denně. Je definována jako soubor degenerativních a zánětlivých pochodů, které ničí kloubní tkáně. Jedná se o onemocnění, které vzniká buď jako následek úrazového poškození nebo se vyvíjí pomalu u jednoho nebo více kloubů na základě opotřebení či systémového onemocnění (revmatismus, dna, apod.) Zjednodušeně se dá říci, že v popředí obtíží je především poškození kloubní chrupavky.

více

Artroskopie

Je to nejmodernější operační metoda ošetření kloubů, při které se do kloubu zavádí tenký optický přístroj – artroskop. Zároveň se do kloubu pod určitým tlakem přivádí sterilní roztok. Kloub se naplní a je možné ho pomocí optického přenosu obrazu dobře vyšetřit.

více

ACP - léčba plazmou

Autologous Conditioned Plasma - ACP nebo také PRP (platelet-rich plasma)
ACP je koncentrát krevních destiček a růstových faktorů vlastní plasmy pacienta, který lze aplikovat v úrazových, poúrazových a ortopedických indikacích.
V plasmě koncentrované látky jsou spojeny s vyšší kvalitou hojení některých tkání. Tyto látky jsou speciální centrifugací odděleny od červených a bílých krvinek, které jsou v krvi také obsažené.

více


 

Lidské tělo:

Anesteziologie

Anesteziologie nabízí vyšetření celkového zdravotního stavu,zhodnocení stupně rizika vzhledem k plánovanému zákroku a předoperační přípravu (žádanka o předoperační vyšetření 2013.pdf ) pro zajištění klidného průběhu operace i pooperačního období.

Důraz je kladen na individuální přístup a na plnou informovanost pacienta (informační leták) o všech možnostech a způsobech znecitlivění a o předoperační přípravě (informace o vysazování léků 2013.pdf). Běžně provádíme i řadu jiných způsobů vyřazení bolesti, než pouze celkovou anestezii. Po zvážení zdravotního stavu a typu zákroku lékař navrhne způsob znecitlivění, který bude pro pacienta nejvhodnější a nejméně zatěžující. Po podrobné informaci a zodpovězení dotazů si vyžádá jeho souhlas (anesteziie - dotazník 2013.pdf). Volba způsobu anestezie probíhá tedy po dohodě s pacientem.

Všechny metody jsou prováděny zkušeným personálem s praxí na klinických pracovištích. Operační sály jsou vybaveny moderními přístroji včetně nejnovějších pomůcek k peroperační prevenci trombózy a život ohrožující embolie plicní – permanentní pneumatickou masáží dolních končetin během celé operace a spolehlivou monitorovací technikou.

Běžně je praktikován režim tzv. jednodenní chirurgie (pacient je ještě v den operace nebo nejpozději následující den propuštěn do domácího ošetřování).

V pooperačním období je anesteziolog pacientovi nepřetržitě dostupný na mobilním telefonu.

Další informace si můžete přečíst i zde www.sport-medica.cz