Prof. MUDr. Libor Paša, Ph.D. patří mezi vysoce hodnocené odborníky v dané problematice.

Nejčastější problematika:

Rameno

Rozsah pohybu v ramenním kloubu je největší v lidském těle. Umožňuje obrovský rozsah pohybu různými směry, zároveň i umožňuje použití velké síly pomocí svalů ramenního pletence a velké dynamiky pohybu. Právě pro tyty unikátní vlastnosti je velmi náchylný k poranění. Mezi nejčastější poranění patří natržení kloubního pouzdra, svalů a šlach. Skládá se z kostí, kloubního pouzdra, včetně vazů a šlach svalů.

více

Karpální tunel

Syndrom karpálního tunelu je tzv. „útlakový syndrom“, v tomto případě útlak až poškození středního nervu (nervus medianus) v oblasti zápěstí, kde nervy, cévy a šlachy prochází zúženým kanálem (tunelem) pod příčnými vazy na dlaňové straně zápěstní. Pokud je v tomto prostoru z nějakého důvodu málo místa, vzniká útlak, který se nejdříve projeví postižením nervu.

více

Koleno

Kolenní kloub je největší kloub v lidském těle. Je také nejčastěji poraněný. Skládá se ze 4 kostí: stehenní kost (femur), bércová kost (tibie) a lýtková kost (fibula) jsou navzájem spojeny vazy a kloubním pouzdrem. Čéška (patela) se nachází v přední části kolena v průběhu šlachy stehenního svalu a při ohýbání klouže ve žlábku stehenní kosti (sulcus femoris)

více

Artróza

Artóza je velmi častým kloubním onemocněním, se kterým se setkáváme prakticky denně. Je definována jako soubor degenerativních a zánětlivých pochodů, které ničí kloubní tkáně. Jedná se o onemocnění, které vzniká buď jako následek úrazového poškození nebo se vyvíjí pomalu u jednoho nebo více kloubů na základě opotřebení či systémového onemocnění (revmatismus, dna, apod.) Zjednodušeně se dá říci, že v popředí obtíží je především poškození kloubní chrupavky.

více

Artroskopie

Je to nejmodernější operační metoda ošetření kloubů, při které se do kloubu zavádí tenký optický přístroj – artroskop. Zároveň se do kloubu pod určitým tlakem přivádí sterilní roztok. Kloub se naplní a je možné ho pomocí optického přenosu obrazu dobře vyšetřit.

více

ACP - léčba plazmou

Autologous Conditioned Plasma - ACP nebo také PRP (platelet-rich plasma)
ACP je koncentrát krevních destiček a růstových faktorů vlastní plasmy pacienta, který lze aplikovat v úrazových, poúrazových a ortopedických indikacích.
V plasmě koncentrované látky jsou spojeny s vyšší kvalitou hojení některých tkání. Tyto látky jsou speciální centrifugací odděleny od červených a bílých krvinek, které jsou v krvi také obsažené.

více


 

Lidské tělo:

Artróza

Příčiny

Degenerativní poškození chrupavky může mít více příčin. V naší populaci je na prvních místech opotřebování kloubů nevhodnými pohybovými návyky a nadváha. Velmi často se vyskytuje i artróza poúrazová.

Nejběžnější příčiny

 • přirozené stárnutí chrupavky
 • nadváha
 • přetěžování kloubů (těžká fyzická práce, vrcholový sport)
 • zranění (hlavně po zlomeninách v oblasti kloubů, ale také poranění menisků v koleni nebo poúrazová nestabilita)
 • vrozené anomálie kyčelního kloubu
 • chirurgické zákroky (např. po odstranění menisků)
 • záněty (po infekcích kloubů, revmatismus)
 • choroby látkové výměny - dna, apod.

Vývoj artrózy

Zdravá chrupavky je pevná, pružná a na povrchu hladká a lesklá. Chrupavka s postupujícím věkem ztrácí svou původní pevnost a pružnost, praská a snižuje se její tloušťka. Praskliny v chrupavce umožňují přímý tlak na kost, která se nalézá pod chrupavkou a jejíž povrch je velmi citlivý. Na okrajích kloubních ploch vzniká nová kostní tkáň – tzv. návalky (osteofyty), které mohou omezovat pohyb, často dráždí kloubní pouzdro. Později, vlivem opakovaného dráždění, vznikají reaktivní zánětlivé změny kloubního pouzdra, bolesti a otoky kloubu.

Počínající artróza
Chrupavka je narušená, rozpraskaná, odlupuje se. Změna kvality chrupavky se nazývá chondromalacie. Jsou různé stupně – od měkké chrupavky přes popraskanou až po defektní chrupavku. Začínají i změny na kosti pod chrupavkou – lze relativně zjistit i na RTG .

Pokročilá artróza
Chrupavka je výrazně opotřebovaná, v zátěžových místech je „sedřená na kost“. Pokračují změny na kosti – zesiluje se a zahušťuje povrchová vrstva kosti, přetížením vznikají v kosti dutinky (cysty).

Příznaky

V počátečních stádiích artrózy bývají občasné bolesti nebo otoky kloubů, hlavně po nezvyklé zátěži. Pacient později cítí při pohybu v kloubu drásoty (pocity drhnutí, tedy ne hladký pohyb), má častější bolesti při a po každé větší zátěži, často je zhoršení potíží při změnách počasí. S rozvojem artrózy přichází omezení hybnosti kloubu, otoky a výpotky (tzv. voda v kloubu), kulhání, v konečných stádiích pak i klidové a noční bolesti. Většinou se artróza rozvíjí nejdříve na tzv. nosných kloubech, tedy na kyčlích a kolenou, event. na kloubech nejvíce zatěžovaných - ramena, hlezna, apod. Klasické je jarní a podzimní zhoršení obtíží.

Diagnostika

Diagnóza artrózy se stanovuje jednak na základě klinického vyšetření, kdy se zjišťují bolesti, omezení hybnosti, otoky, či výpotky. Stupeň artrózy určíme podle RTG vyšetření, nejlépe v zátěži (ve stoje). První stupeň je počínající artróza, IV. stupeň je těžká artróza, kdy je již indikována kloubní náhrada. Nejčastější lokalizací osteoartrózy je postižení kolenních a kyčelních kloubů. Ve věku 70 let je osteoartrózou postiženo až 90% lidí, celkem v České republice trpí osteoartrózou přes 2 miliony lidí!

Možnosti léčby

 • ovlivnění hlavních příčin: nadváha a nedostatek pohybu
 • Fyzioterapie a léčebné cvičení: cvičení kloubů bez zátěže, protahovací cviky ke zvětšení rozsahu pohybů a uvolnění a protažení zkrácených svalů apod.
 • fyzikální léčba: fyzikální léčba na rehabilitačním oddělení (magnetoterapie, elektroterapie, ultrazvuk, laser, apod.
 • ortopedické pomůcky: bandáže a ortézy, hole a berle
 • medikamentózní léčba: analgetika (léky tlumící bolesti), antirevmatika-antiflogistika (léky tlumící zánětlivé projevy), chondroprotektiva (látky zlepšující stav chrupavek a zabraňující jejího opotřebení), enzymoterapie
 • chirurgický zákrok:
  artroskopie - ošetření odlučující se chrupavky, odstranění volných tělísek, ošetření zánětem změněné kloubní výstelky a pod.,
  osteotomie – operační úprava osy zatížení kloubu,
  náhrady kloubů - částečné či úplné endoprotezy
 • rázová vlna

Další informace si můžete přečíst i zde www.sport-medica.cz