Prof. MUDr. Libor Paša, Ph.D. patří mezi vysoce hodnocené odborníky v dané problematice.

Nejčastější problematika:

Rameno

Rozsah pohybu v ramenním kloubu je největší v lidském těle. Umožňuje obrovský rozsah pohybu různými směry, zároveň i umožňuje použití velké síly pomocí svalů ramenního pletence a velké dynamiky pohybu. Právě pro tyty unikátní vlastnosti je velmi náchylný k poranění. Mezi nejčastější poranění patří natržení kloubního pouzdra, svalů a šlach. Skládá se z kostí, kloubního pouzdra, včetně vazů a šlach svalů.

více

Karpální tunel

Syndrom karpálního tunelu je tzv. „útlakový syndrom“, v tomto případě útlak až poškození středního nervu (nervus medianus) v oblasti zápěstí, kde nervy, cévy a šlachy prochází zúženým kanálem (tunelem) pod příčnými vazy na dlaňové straně zápěstní. Pokud je v tomto prostoru z nějakého důvodu málo místa, vzniká útlak, který se nejdříve projeví postižením nervu.

více

Koleno

Kolenní kloub je největší kloub v lidském těle. Je také nejčastěji poraněný. Skládá se ze 4 kostí: stehenní kost (femur), bércová kost (tibie) a lýtková kost (fibula) jsou navzájem spojeny vazy a kloubním pouzdrem. Čéška (patela) se nachází v přední části kolena v průběhu šlachy stehenního svalu a při ohýbání klouže ve žlábku stehenní kosti (sulcus femoris)

více

Artróza

Artóza je velmi častým kloubním onemocněním, se kterým se setkáváme prakticky denně. Je definována jako soubor degenerativních a zánětlivých pochodů, které ničí kloubní tkáně. Jedná se o onemocnění, které vzniká buď jako následek úrazového poškození nebo se vyvíjí pomalu u jednoho nebo více kloubů na základě opotřebení či systémového onemocnění (revmatismus, dna, apod.) Zjednodušeně se dá říci, že v popředí obtíží je především poškození kloubní chrupavky.

více

Artroskopie

Je to nejmodernější operační metoda ošetření kloubů, při které se do kloubu zavádí tenký optický přístroj – artroskop. Zároveň se do kloubu pod určitým tlakem přivádí sterilní roztok. Kloub se naplní a je možné ho pomocí optického přenosu obrazu dobře vyšetřit.

více

ACP - léčba plazmou

Autologous Conditioned Plasma - ACP nebo také PRP (platelet-rich plasma)
ACP je koncentrát krevních destiček a růstových faktorů vlastní plasmy pacienta, který lze aplikovat v úrazových, poúrazových a ortopedických indikacích.
V plasmě koncentrované látky jsou spojeny s vyšší kvalitou hojení některých tkání. Tyto látky jsou speciální centrifugací odděleny od červených a bílých krvinek, které jsou v krvi také obsažené.

více


 

Lidské tělo:

Atroskopie kyčelního kloubu

Je miniinvazivní způsob operačního vyšetření a ošetření postižení kyčelního  kloubu.  

Z důvodů relativní obtížnosti operace  je relativně málo rozšířená. Kyčelní kloub je uložený hluboko ve svalech, jeho tvar je kulovitý a proto jsou některé struktury kloubu hůře přístupné. Operace je většinou prováděna na speciálním operačním stole, který umožňuje provést distrakci v kloubu (extenční stůl) a tím i zlepšení přístupu do kloubní štěrbiny.

Artroskopie kyčelního kloubu provádíme většinou speciálními nástroji. Optika pro přenos obrazu je delší, než bývá při artroskopiích jiných kloubů. Obraz pohledu je skloněný až na 700, oproti běžnému sklonu 300, používaném u operací kolena, ramene apod.  Větší sklon pohledu umožňuje lepší přehlednost v uzavřeném kloubu.

Operační nástroje pro artroskopii kyčelního kloubu jsou většinou stejné, jako u artroskopií jiných velkých kloubů.  Liší se většinou pouze délkou nástrojů.

Operace kyčelního kloubu by měla zahrnout jak oblast kloubní štěrbiny, tedy operaci, prováděnou v tahu na extenčním stole, tak i operaci krčkové části kyčelního kloubu, která je prováděna již bez tahu za operovanou končetinu a u které je s výhodou možnost pohybu v kyčelním kloubu. I z těchto důvodů je operace prováděna většinou v rámci dobře vybavených pracovišť, kde je kromě artroskopického vybavení možné použít extenční stůl i rentgenový zesilovač.

Spektrum indikací artroskopie kyčelního kloubu je poměrně široké, i když mezi lékaři ne zcela známé. Většinou se pacienti dostaví k vyšetření pro bolesti kyčelního kloubu. Pokud nejsou výrazné známky opotřebení (artróza kyčelního kloubu = coxartrosa),  a potíže přetrvávají, je na základě potřebných vyšetření indikována artroskopie kyčelního kloubu. Před operací je vhodné kromě klinického a rtg vyšetření provést vyšetření MRI (magnetická rezonance).

Nejčastější diagnózy, které vedou k indikaci artroskopie kyčelního kloubu, jsou:

Poranění labra acetabuli (struktura v kyčelním kloubu, která je podobná např. menisku v kolenním kloubu nebo podobně labru v ramenním kloubu)., chondromalacie (změknutí  až hluboké narušení chrupavky),  femoroacetabulární impingement = FAI, způsobený nárůstky na hlavici kyčelního kloubu a okraji kloubní jamky=acetabulum, kdy nárůstky na sebe narážejí při pohybu v kyčli a způsobují omezení hybnosti a bolest. Další indikací k artroskopii kyčelního kloubu jsou volná tělíska, poúrazové změny, artrofibróza kloubu apod.

Správně indikovaná i provedená artroskopie kyčelního kloubu snižuje bolesti v kloubu, zlepšuje rozsah pohybu v kloubu, zlepšuje životní komfort pacienta a zpomaluje stárnutí kyčelního kloubu. Je tedy prevencí před rychlým nástupem artrotických změn a z toho důvodu i před nutností časné endoprotézy kyčelního kloubu.