Prof. MUDr. Libor Paša, Ph.D. patří mezi vysoce hodnocené odborníky v dané problematice.

Nejčastější problematika:

Rameno

Rozsah pohybu v ramenním kloubu je největší v lidském těle. Umožňuje obrovský rozsah pohybu různými směry, zároveň i umožňuje použití velké síly pomocí svalů ramenního pletence a velké dynamiky pohybu. Právě pro tyty unikátní vlastnosti je velmi náchylný k poranění. Mezi nejčastější poranění patří natržení kloubního pouzdra, svalů a šlach. Skládá se z kostí, kloubního pouzdra, včetně vazů a šlach svalů.

více

Karpální tunel

Syndrom karpálního tunelu je tzv. „útlakový syndrom“, v tomto případě útlak až poškození středního nervu (nervus medianus) v oblasti zápěstí, kde nervy, cévy a šlachy prochází zúženým kanálem (tunelem) pod příčnými vazy na dlaňové straně zápěstní. Pokud je v tomto prostoru z nějakého důvodu málo místa, vzniká útlak, který se nejdříve projeví postižením nervu.

více

Koleno

Kolenní kloub je největší kloub v lidském těle. Je také nejčastěji poraněný. Skládá se ze 4 kostí: stehenní kost (femur), bércová kost (tibie) a lýtková kost (fibula) jsou navzájem spojeny vazy a kloubním pouzdrem. Čéška (patela) se nachází v přední části kolena v průběhu šlachy stehenního svalu a při ohýbání klouže ve žlábku stehenní kosti (sulcus femoris)

více

Artróza

Artóza je velmi častým kloubním onemocněním, se kterým se setkáváme prakticky denně. Je definována jako soubor degenerativních a zánětlivých pochodů, které ničí kloubní tkáně. Jedná se o onemocnění, které vzniká buď jako následek úrazového poškození nebo se vyvíjí pomalu u jednoho nebo více kloubů na základě opotřebení či systémového onemocnění (revmatismus, dna, apod.) Zjednodušeně se dá říci, že v popředí obtíží je především poškození kloubní chrupavky.

více

Artroskopie

Je to nejmodernější operační metoda ošetření kloubů, při které se do kloubu zavádí tenký optický přístroj – artroskop. Zároveň se do kloubu pod určitým tlakem přivádí sterilní roztok. Kloub se naplní a je možné ho pomocí optického přenosu obrazu dobře vyšetřit.

více

ACP - léčba plazmou

Autologous Conditioned Plasma - ACP nebo také PRP (platelet-rich plasma)
ACP je koncentrát krevních destiček a růstových faktorů vlastní plasmy pacienta, který lze aplikovat v úrazových, poúrazových a ortopedických indikacích.
V plasmě koncentrované látky jsou spojeny s vyšší kvalitou hojení některých tkání. Tyto látky jsou speciální centrifugací odděleny od červených a bílých krvinek, které jsou v krvi také obsažené.

více


 

Lidské tělo:

Impingement syndrom

Co je příčinou jeho vzniku?

Tento problém vzniká z různých příčin.

a) bez úrazu - z vrozené dispozice, kdy dochází ke změně anatomického tvaru akromionu hlavně ve věku nad 40 let, s případným ukládáním kalcifikací (zvápenatění tkáně) v této oblasti.

b) dlouhodobé přetěžování při práci, nadhlavové (overhaed) sporty, jako je tenis, volejbal apod.

c) po úrazu ramena - nejčastěji jde o pád na lyžích, kole apod., kdy hlavice pažní kosti narazí do akromionu (nadpažku) a způsobí stlačení, následný otok až ischemii (snížení cévního zásobení) a v důsledku toho oslabení až poškození rotátorové manžety. V těchto případech může dojít také k výronu krve do subakromiální burzy, popř. i k poškození šlachy m.supraspinatus. Počáteční výrazné bolesti při vzpažování se postupně zmírňují, ale často přecházejí do chronického stádia s omezením rozsahu hybnosti - hlavně nad úroveň ramen.

Jak se impingement diagnostikuje?

Diagnóza bývá vyslovena na základě anamnézy, speciálních vyšetřovacích manévrů, speciálních projekcích při rtg vyšetření a ultrazvukového vyšetření.

Jak se léčí?

a) V počátečním stádiu je léčba konzervativní. Protizánětlivá léčba nesteroidními antirevmatiky, včetně jejich lokální aplikací (masti, gely, apod.). Velmi důležitá je cílená rehabilitace, která může výrazně pomoci od bolestí a upravit rozsah pohybu v ramenním kloubu. Často pomůže správná aplikace kortikoidů do subakromiální burzy, která zmírní její podráždění a v důsledku toho i bolesti. U mnoha pacientů jsou však potíže kolísavého charakteru, často se zhoršením bolestí po zátěži. S chronickým drážděním šlach rotátorové manžety může dojít až k jejich poškození a výraznému omezení hybnosti ramene. Tento stav bývá nazýván „zmrzlé rameno“ (frozen shoulder).

b) Operační léčba je indikovaná při neúspěšné konzervativní terapii. Artroskopicky můžeme diagnostikovat, ale zároveň i ošetřit příčiny bolestí a omezení hybnosti. Při zbytnělé tkáni subakromiální burzy (bursitis subacromialis) se odstraňují srůsty a zbytnělou tkáň bursy (bursectomia). Mechanické zúžení subakromiálního prostoru se rozšíří pomocí speciálního nástroje (shaveru), který tkáň brousí a zároveň odsává (subakromiální dekomprese). Krvácení je zastaveno dalším speciálním nástrojem (Viper). Pokud je poraněna rotátorová manžeta, je indikováno i ošetření této poraněné šlachy, většinou reinzerce (přišití) šlachy ke kosti.