Prof. MUDr. Libor Paša, Ph.D. patří mezi vysoce hodnocené odborníky v dané problematice.

Nejčastější problematika:

Rameno

Rozsah pohybu v ramenním kloubu je největší v lidském těle. Umožňuje obrovský rozsah pohybu různými směry, zároveň i umožňuje použití velké síly pomocí svalů ramenního pletence a velké dynamiky pohybu. Právě pro tyty unikátní vlastnosti je velmi náchylný k poranění. Mezi nejčastější poranění patří natržení kloubního pouzdra, svalů a šlach. Skládá se z kostí, kloubního pouzdra, včetně vazů a šlach svalů.

více

Karpální tunel

Syndrom karpálního tunelu je tzv. „útlakový syndrom“, v tomto případě útlak až poškození středního nervu (nervus medianus) v oblasti zápěstí, kde nervy, cévy a šlachy prochází zúženým kanálem (tunelem) pod příčnými vazy na dlaňové straně zápěstní. Pokud je v tomto prostoru z nějakého důvodu málo místa, vzniká útlak, který se nejdříve projeví postižením nervu.

více

Koleno

Kolenní kloub je největší kloub v lidském těle. Je také nejčastěji poraněný. Skládá se ze 4 kostí: stehenní kost (femur), bércová kost (tibie) a lýtková kost (fibula) jsou navzájem spojeny vazy a kloubním pouzdrem. Čéška (patela) se nachází v přední části kolena v průběhu šlachy stehenního svalu a při ohýbání klouže ve žlábku stehenní kosti (sulcus femoris)

více

Artróza

Artóza je velmi častým kloubním onemocněním, se kterým se setkáváme prakticky denně. Je definována jako soubor degenerativních a zánětlivých pochodů, které ničí kloubní tkáně. Jedná se o onemocnění, které vzniká buď jako následek úrazového poškození nebo se vyvíjí pomalu u jednoho nebo více kloubů na základě opotřebení či systémového onemocnění (revmatismus, dna, apod.) Zjednodušeně se dá říci, že v popředí obtíží je především poškození kloubní chrupavky.

více

Artroskopie

Je to nejmodernější operační metoda ošetření kloubů, při které se do kloubu zavádí tenký optický přístroj – artroskop. Zároveň se do kloubu pod určitým tlakem přivádí sterilní roztok. Kloub se naplní a je možné ho pomocí optického přenosu obrazu dobře vyšetřit.

více

ACP - léčba plazmou

Autologous Conditioned Plasma - ACP nebo také PRP (platelet-rich plasma)
ACP je koncentrát krevních destiček a růstových faktorů vlastní plasmy pacienta, který lze aplikovat v úrazových, poúrazových a ortopedických indikacích.
V plasmě koncentrované látky jsou spojeny s vyšší kvalitou hojení některých tkání. Tyto látky jsou speciální centrifugací odděleny od červených a bílých krvinek, které jsou v krvi také obsažené.

více


 

Lidské tělo:

Ramenní kloub - Traumatická instabilita

Příčiny

Příčinou vzniku instability jsou opakované úrazy ramenního kloubu spojené s jeho vykloubením. Pacienti s těmito problémy „dobře“ znají pohotovostní chirurgické ambulance, kde jim lékaři často ramena napravují a fixují. Po 3 týdnech začínají s rehabilitací ramena. Po léčbě se jejich stav celkově zlepší, přesto se luxace může dostavit znovu. Předpoklad recidivy je od téměř 100% u -náctiletých až po minimální recidivu u 50 letých, tedy snižuje se s věkem. Pocit strachu z opakovaných vykloubení bývá stále častěji větší, protože na vznik opakovaných luxací je potřebný stále menší úrazový impuls. Někdy vznikne opakující se luxace i ve spánku. Nejčastěji postiženými sportovci jsou hokejisti (nárazy na mantinel apod.), ale vyskytují se velmi často i u rekreačních sportovců a nesportujících lidí (pády na rameno...).

Patologickým podkladem nestability ramenního kloubu je Bankartova léze. Jde o poškození kloubního pouzdra v místě jeho úponu na okraji kloubní jamky (labrum glenoidale). K jeho vzniku dochází často už po prvním vykloubení a následně je příčinou chronického oslabení kloubní stěny a opakované luxace.

Diagnóza

Diagnóza nestabilního ramena je poměrně jednoduchá. Anamnestické údaje od pacienta popisují opakovaná vykloubení, následující po prvním úrazu. V klinickém vyšetření je dominantní „apprehention test“, kdy pacient v určité poloze ramena pociťuje strach z možného vykloubení. Doplňující radiodiagnostické metody jsou RTG, MRI a CT vyšetření.

Nejmodernější operační léčba

Traumatická instabilita ramenního kloubu je indikována k operační léčbě. V současnosti je nejmodernější operační technikou artroskopická stabilizace kloubu podle Bankarta, při které se fixuje odtržená tkáň kloubního pouzdra k okraji kloubní jamky lopatky- glenoidu. Používají se k tomu speciální nástroje a stehy s kotvícím implantáty do kosti, které jsou titanové nebo vstřebatelné. U mladých pacientů je indikována artroskopická stabilizace i po první luxaci, protože pravděpodobnost recidivy je téměř 100%.