Prof. MUDr. Libor Paša, Ph.D. patří mezi vysoce hodnocené odborníky v dané problematice.

Nejčastější problematika:

Rameno

Rozsah pohybu v ramenním kloubu je největší v lidském těle. Umožňuje obrovský rozsah pohybu různými směry, zároveň i umožňuje použití velké síly pomocí svalů ramenního pletence a velké dynamiky pohybu. Právě pro tyty unikátní vlastnosti je velmi náchylný k poranění. Mezi nejčastější poranění patří natržení kloubního pouzdra, svalů a šlach. Skládá se z kostí, kloubního pouzdra, včetně vazů a šlach svalů.

více

Karpální tunel

Syndrom karpálního tunelu je tzv. „útlakový syndrom“, v tomto případě útlak až poškození středního nervu (nervus medianus) v oblasti zápěstí, kde nervy, cévy a šlachy prochází zúženým kanálem (tunelem) pod příčnými vazy na dlaňové straně zápěstní. Pokud je v tomto prostoru z nějakého důvodu málo místa, vzniká útlak, který se nejdříve projeví postižením nervu.

více

Koleno

Kolenní kloub je největší kloub v lidském těle. Je také nejčastěji poraněný. Skládá se ze 4 kostí: stehenní kost (femur), bércová kost (tibie) a lýtková kost (fibula) jsou navzájem spojeny vazy a kloubním pouzdrem. Čéška (patela) se nachází v přední části kolena v průběhu šlachy stehenního svalu a při ohýbání klouže ve žlábku stehenní kosti (sulcus femoris)

více

Artróza

Artóza je velmi častým kloubním onemocněním, se kterým se setkáváme prakticky denně. Je definována jako soubor degenerativních a zánětlivých pochodů, které ničí kloubní tkáně. Jedná se o onemocnění, které vzniká buď jako následek úrazového poškození nebo se vyvíjí pomalu u jednoho nebo více kloubů na základě opotřebení či systémového onemocnění (revmatismus, dna, apod.) Zjednodušeně se dá říci, že v popředí obtíží je především poškození kloubní chrupavky.

více

Artroskopie

Je to nejmodernější operační metoda ošetření kloubů, při které se do kloubu zavádí tenký optický přístroj – artroskop. Zároveň se do kloubu pod určitým tlakem přivádí sterilní roztok. Kloub se naplní a je možné ho pomocí optického přenosu obrazu dobře vyšetřit.

více

ACP - léčba plazmou

Autologous Conditioned Plasma - ACP nebo také PRP (platelet-rich plasma)
ACP je koncentrát krevních destiček a růstových faktorů vlastní plasmy pacienta, který lze aplikovat v úrazových, poúrazových a ortopedických indikacích.
V plasmě koncentrované látky jsou spojeny s vyšší kvalitou hojení některých tkání. Tyto látky jsou speciální centrifugací odděleny od červených a bílých krvinek, které jsou v krvi také obsažené.

více


 

Lidské tělo:

Rameno

kam dál?

Charakteristika ramenního kloubu – základní anatomické struktury

Kosti ramenního kloubu: Klíční kost (clavicula), lopatka (scapula) a ramenní kost (humerus). Tyto kosti spolu tvoří 2 klouby:

a) Gleno-humerální (GH) kloub– běžně nazývaný ramenní kloub, rameno – typ kulovitého kloubu v mělké jamce, což umožňuje pohyb paže dopředu, dozadu i do boku a současně i rotační pohyby.

b) Akromio-klavikulární (AC) kloub – umístěný mezi zevním koncem klíční kosti a akromionem (část lopatky tvořící nejvyšší místo ramenního kloubu = nadpažek)

"Koule" ramenní hlavice – je vrchní část pažní kosti a „jamka“ je glenoid (miskovitá část) vnějšího okraje lopatky, do něhož hlavice zapadá. Okraj glenoidu je rozšířený chrupavčito-vazivovou částí, nazývající se – labrum. Na tuto strukturu se upíná kloubní pouzdro a skupina vazů napomáhající stabilitě ramene (gleno-humerální vazy). Kloubní pouzdro je pokryto tenkou jemnou synoviální membránou.

Rotátorová manžeta je struktura, skládající se ze šlach s příslušnými svaly, které drží hlavici ramenní kosti v kloubní jamce a zároveň umožňují pohyb a sílu ramenního kloubu.

Vakovité struktury – burzy – napomáhají jemnému klouzání mezi jednotlivými strukturami. Největší „subakromiální“ burza ochraňuje šlachy rotátorové manžety od kostní části akromionu.

Příčiny problémů ramenního kloubu

a) Úrazová příčina – potíže s ramenem mají nejvíce sportovci ze skupiny sportů typu volejbal, basketbal, házená atp. Jde o tzv. opotřebování – "overuse injury" z opakovaných drobných úrazů (mikrotraumat), vznikajících při cyklických, švihových pohybech nad úrovní hlavy (overhead injury). Nejčastější úraz ramena (luxaci) mívají hokejisti a lyžaři po větším úrazovém násilí.

b) Zánětlivá onemocnění a artróza – postupné degenerativní (artrotické) změny na chrupavkách a kostech ramena způsobují bolesti, limitující pohyb a sílu ramenního kloubu. Nejčastěji jde o tzv. „ impingement syndrom“ a AC (acromio-clavicular) artrózu. Impingement syndrom se vyznačuje těsným kontaktem částí kloubu při pohybu, působící omezení hybnosti a bolesti (narážení jedné části kloubu na jinou část v kloubu nebo jeho okolí)

c) Neúrazová příčina – vrozené anomálie kvality pojivové tkáně – kloubního pouzdra a vazů. Do této skupiny zařazujeme pacienty se zvýšeným rozsahem pohybu (hypermobilitou) a multidirekcionální instabilitou (MDI).

Moderní diagnostika

Anamnéza – pacient sdělí lékaři, jak vznikly potíže, zda byl úrazový mechanismus, kdy a jak vznikly bolesti nebo jiné potíže v oblasti ramenního kloubu.

Klinické vyšetření – zjišťuje rozsah poranění, rozsah hybnosti, lokalizace bolesti a případný rozsah "instability".

USG (ultrazvuk) je vhodné vyšetření na diagnostiku poškození rotátorové manžety.

RTG (rentgenové vyšetření) je dostupné ve většině chirurgických ambulancí, diagnostikuje poškození a vzájemný vztah kostí, zlomeniny, resp. artrotické změny.

MRI (nukleární magnetická rezonance) je nejmodernější neinvazivní vyšetřovací metoda, znázorňující tkáně kloubu v magnetickém poli. Odhaluje poškození kostí i měkkých tkání (vaziva, chrupavky apod.), např. „labra“ glenoidu při instabilitě nebo poškození "rotátorové manžety".

CT (počítačová tomografie) je speciální vyšetření RTG zářením, hodnocené počítačem. Používá se na diagnostiku poškození kostních struktur ramenního kloubu – např. „kostní Bankartova léze“.

Nejčastější diagnózy v oblasti ramenního kloubu

  • vykloubení (luxace) ramenního kloubu
  • posttraumatická (poúrazová) instabilita
  • atraumatická instabilita (nestabilní kloub bez úrazové příčiny
  • impingement syndrom - vyznačuje se těsným kontaktem částí kloubu při pohybu, působící omezení hybnosti a bolesti (narážení jedné části kloubu na jinou část v kloubu nebo jeho okolí).
  • poškození rotátorové manžety (odtržení úponu jedné nebo více šlach od hlavice pažní kosti, způsobující omezení pohybu a bolesti v ramenním kloubu)
  • poranění AC kloubu (přetržení vazů mezi klíční kostí a lopatkou)

Moderní metody operační léčby

V posledních letech se významně změnila filozofie léčby ramenního kloubu. V minulosti se vykonávaly operace tzv. otevřeným (open) způsobem, tedy velkým operačními přístupy a operační výkon se indikoval v poměrně pokročilých stádiích poškození ramenního kloubu. Artroskopie je velmi moderní operační technika – miniinvazivní, při které se zaveden malou, asi 1cm velkou rankou, optický tubus do dutiny kloubu a pomocí další jedné a více ranek se zavedou do kloubu operační nástroje. Touto metodou lze klouby velmi dobře vyšetřit i ošetřit. Indikace k operační léčbě se rozšiřují a realizují v mnohem dřívějších stádiích poškození ramenního kloubu. Například při opakovaném vykloubení se dříve čekalo na opakovaná vykloubení (i 5 a více vykloubení) a až poté se indikovala operační léčba. Dnes se indikuje artroskopická stabilizace u některých pacientů (hlavně mladých do 25 let) už po prvním úraze – luxaci.

Další informace si můžete přečíst i zde www.sport-medica.cz