Prof. MUDr. Libor Paša, Ph.D. patří mezi vysoce hodnocené odborníky v dané problematice.

Nejčastější problematika:

Rameno

Rozsah pohybu v ramenním kloubu je největší v lidském těle. Umožňuje obrovský rozsah pohybu různými směry, zároveň i umožňuje použití velké síly pomocí svalů ramenního pletence a velké dynamiky pohybu. Právě pro tyty unikátní vlastnosti je velmi náchylný k poranění. Mezi nejčastější poranění patří natržení kloubního pouzdra, svalů a šlach. Skládá se z kostí, kloubního pouzdra, včetně vazů a šlach svalů.

více

Karpální tunel

Syndrom karpálního tunelu je tzv. „útlakový syndrom“, v tomto případě útlak až poškození středního nervu (nervus medianus) v oblasti zápěstí, kde nervy, cévy a šlachy prochází zúženým kanálem (tunelem) pod příčnými vazy na dlaňové straně zápěstní. Pokud je v tomto prostoru z nějakého důvodu málo místa, vzniká útlak, který se nejdříve projeví postižením nervu.

více

Koleno

Kolenní kloub je největší kloub v lidském těle. Je také nejčastěji poraněný. Skládá se ze 4 kostí: stehenní kost (femur), bércová kost (tibie) a lýtková kost (fibula) jsou navzájem spojeny vazy a kloubním pouzdrem. Čéška (patela) se nachází v přední části kolena v průběhu šlachy stehenního svalu a při ohýbání klouže ve žlábku stehenní kosti (sulcus femoris)

více

Artróza

Artóza je velmi častým kloubním onemocněním, se kterým se setkáváme prakticky denně. Je definována jako soubor degenerativních a zánětlivých pochodů, které ničí kloubní tkáně. Jedná se o onemocnění, které vzniká buď jako následek úrazového poškození nebo se vyvíjí pomalu u jednoho nebo více kloubů na základě opotřebení či systémového onemocnění (revmatismus, dna, apod.) Zjednodušeně se dá říci, že v popředí obtíží je především poškození kloubní chrupavky.

více

Artroskopie

Je to nejmodernější operační metoda ošetření kloubů, při které se do kloubu zavádí tenký optický přístroj – artroskop. Zároveň se do kloubu pod určitým tlakem přivádí sterilní roztok. Kloub se naplní a je možné ho pomocí optického přenosu obrazu dobře vyšetřit.

více

ACP - léčba plazmou

Autologous Conditioned Plasma - ACP nebo také PRP (platelet-rich plasma)
ACP je koncentrát krevních destiček a růstových faktorů vlastní plasmy pacienta, který lze aplikovat v úrazových, poúrazových a ortopedických indikacích.
V plasmě koncentrované látky jsou spojeny s vyšší kvalitou hojení některých tkání. Tyto látky jsou speciální centrifugací odděleny od červených a bílých krvinek, které jsou v krvi také obsažené.

více


 

Lidské tělo:

Hlezno

kam dál?

Druhým nejčastějším poraněním hlezna jsou zlomeniny kotníků. Je několik typů těchto zlomenin, zasahující jeden kotník nebo i více. Pokud je zlomená kost posunutá (dislokace), je nutná repozice (napravení) zlomeniny do správného postavení s následnou fixací sádrovou dlahou. Ve většině případů se nedaří po repozici kost udržet ve správném postavení. U těchto případů je indikována operace – stabilizace zlomeniny pomocí kovového materiálu.

Pooperační režim je vždy závislý na typu poranění typu stabilizace kostí, případně i rozsahu současného poranění vazů. Ve většině případů zůstává přídatná sádrová nebo plastová dlaha, s možností časného cvičení pohybu kloubu. Cílem je obnovení správné kongruence kosti a umožnění časného pohybu v kloubu pro optimální rehabilitaci. Podle typu a rozsahu poranění bývá zhojení za 6-12 týdnů od poranění. Šetrná zátěž bývá možná většinou do 6. týdne po operaci.

Odlomení chrupavky hlezenné kosti je většinou způsobeno při distorsi hlezna. Pokud je defekt chrupavky rozsáhlý, lze jej reinzerovat. Někdy je patrné uvolnění chrupavky i s kostí (osteochondritis dissecans) až v pozdějším období. Pokud má pacient potíže, lze je řešit artroskopií se současnou abrazí defektu, nebo technikou microfracture či mozaikovou plastikou (přenos chrupavky a přilehlé kosti z kolenního kloubu). Ta se provádí artroskopicky nebo otevřeně, v závislosti na rozsahu defektu a jeho uložení na hlezenné kosti (často je nutné odetnutí a opětné "sešroubování" kotníku).

Osteofyty (kostní výrůstky) v hleznu vznikají přetěžováním kloubu při sportu nebo po opakovaných distorsích (nestabilitě), Často při pohybu narážejí na sebe, vyvolávají bolesti a brání správnému rozsahu pohybu (impingement). V těchto případech je indikována artroskopie a odstranění kostních výrůstků a umožnění většího rozsahu pohybu bez bolestí. Osteofyty mohou být v přední, ale i zadní části hlezenného kloubu. V obou případech je lze odstranit artroskopicky.